Chrzest święty

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

                                                                                                                                                    (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213)

W parafii Świeszyno nie ma z góry wyznaczonych terminów udzielania sakramentu chrztu św. – czas i miejsce są ustalane z rodzicami dziecka. Prawo kościelne zaleca jednak udzielanie chrztu w kościele parafialnym, a względy praktyczne sprawiają, że najbardziej dogodna jest czwarta lub piąta niedziela miesiąca.

Dziecko do chrztu należy zgłosić najpóźniej 2-3 tygodnie przed planowaną datą (należy wtedy przedstawić przynajmniej akt urodzenia dziecka, natomiast pozostałe dokumenty oraz konieczne dane można przekazać później).

Wymagane dokumenty:

– akt urodzenia dziecka

     Ponadto:

– jeśli rodzice dziecka mieszkają poza terenem parafii Świeszyno, potrzebna jest także zgoda proboszcza parafii zamieszkania na chrzest w Świeszynie

– jeśli chrzestni mieszkają poza terenem parafii Świeszyno, powinni przedstawić zaświadczenie z własnej parafii, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Warto też przygotować sobie odpowiedzi na następujące pytania:

– wiek i adres zamieszkania rodziców chrzestnych

WAŻNE: RODZICE CHRZESTNI

Według prawa kanonicznego chrzestny ma dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (KPK 872).

Godność rodzica chrzestnego może zatem pełnić osoba, która:

– ukończyła 16 lat,

– przyjęła sakrament bierzmowania,

– jest wierzącym i praktykującym katolikiem

Wielką pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, obojętnej religijnie, czy też żyjącej w sposób negujący moralność chrześcijańską (w szczególności żyjącej bez sakramentu małżeństwa w stałym związku z drugą osobą ).

Prawo kanoniczne przewiduje możliwość wybrania tylko jednego rodzica chrzestnego (co warto mieć na uwadze w przypadku trudności ze znalezieniem dwóch osób zdatnych do pełnienia tej funkcji). Niemożliwe jest natomiast zapisywanie jako „świadka chrztu” czy niejako „w zastępstwie” rodzica chrzestnego osoby, która w świetle prawa funkcji chrzestnego pełnić nie może.