Sakrament małżeństwa

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

                                                                                                                                                                                                                                          (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1601)

Badanie kanoniczne

Osoby pragnące zawrzeć małżeństwo powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej ok. 3-6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu (datę ślubu można zarezerwować znacznie wcześniej, ale formalności dopełniamy właśnie we wspomnianym czasie).

Tzw. badanie kanoniczne, które przeprowadza się w celu stwierdzenia zdatności narzeczonych do zawarcia małżeństwa, trwa ok. 1 godziny, dlatego warto wcześniej umówić się (np. telefonicznie) na konkretny termin, poza zwykłymi godzinami otwarcia kancelarii parafialnej.

Dokumenty wymagane przy badaniu kanonicznym:

1. dowody osobiste narzeczonych (do wglądu)

2a. zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa – o ile małżeństwo zawierane jest jako konkordatowe

lub

2b. odpis zupełny aktu małżeństwa – jeśli narzeczeni wcześniej zawarli związek cywilny

3. o ile żadne z narzeczonych nie zamieszkuje na terenie parafii Świeszyno, potrzebna jest zgoda od proboszcza parafii narzeczonego lub narzeczonej (dowolnie) na pobłogosławienie małżeństwa poza własną parafią (chodzi tu o miejsce faktycznego pobytu narzeczonych, nie zaś o miejsce urzędowego „zameldowania” ani tym bardziej o miejsce pochodzenia czy miejsce chrztu św.).

Alternatywnie, badanie kanoniczne można przeprowadzić we własnej parafii i poprosić o wystawienie „licencji” do parafii w Świeszynie. Jest to jednakże rozwiązanie stosowane znacznie rzadziej.

4. aktualne (tzn. wystawione nie wcześniej niż przez 6 miesiącami) świadectwa chrztu narzeczonych – można je uzyskać w parafii, gdzie chrzest był udzielony (jeśli chrzest był udzielony w parafii Świeszyno, oczywiście takiego dokumentu nie trzeba przedstawiać).

5. świadectwa bierzmowania narzeczonych – o ile przyjęli ten sakrament, a nie zostało to odnotowane na świadectwie chrztu

6. świadectwa ukończenia nauki religii przez narzeczonych (z ostatniej – najstarszej – klasy) – wystawione przez katechetę, bądź też świadectwa szkolne, zawierające ocenę z religii

7. świadectwa ukończenia „kursu przedmałżeńskiego”

8. o ile któreś z narzeczonych było wcześniej związane cywilnie z inną osobą, potrzebny jest dokument potwierdzający ustanie tego związku, np. sądowy wyrok rozwodowy

        Warto też przygotować sobie odpowiedzi na następujące pytania:

1. rok i miejsce przystąpienia do I Komunii św.

2. poprzednie miejsca zamieszkania (od momentu osiągnięcia pełnoletności – adresy i czas zamieszkiwania)

Po dopełnieniu powyższych formalności potrzebne jest jeszcze wygłoszenie zapowiedzi oraz bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa (narzeczeni odbywają spotkania z kapłanem oraz doradcą życia małżeńskiego, przystępują do sakramentu pokuty…) – szczegóły dotyczące tych spraw ustalane są podczas badania kanonicznego.